VAKFIN AMACI

VAKIF İLE İLGİLİ İLK HİZMET ÇALIŞMALARI

Merkezi Ankara olan vakfımız, Kadir Tatlıcı’nın Beyşehir’de sahibi olduğu 1.450 m ‘lik arsanın vakfımıza hibe edilmesi ile çalışmalarına başlamış bulunmaktadır. Bu arsa üzerine yaşlılar misafirhanesi ve hafızlık eğitimi verecek kompleks bir yapının inşası vakıf olarak yapacağımız hizmetlerin çok önemli bir adımı olmuştur.
Tatlıcı ailesi olarak tüm aile bireylerimizin ortak hayali olan vakfımızın, Beyşehir’den parlayan hizmet ışığının Anadolu’nun her köşesine ulaşması tek hedefimizdir.